نرم افزار حسابداری

آیا می توانم از امکان چند جزئی بودن کالاها در نسخه معمولی استفاده کنم؟

خیر٬این امکان فقط در نسخه پیشرفته نرم افزار وجود دارد.برای استفاده از آن باید نرم افزار خود را به نسخه پیشرفته ارتقا دهید.