نرم افزار حسابداری

امکان چاپ تمامی قسمتهای نرم افزار

امکان چاپ بعضی از گزینه هایی که قبلا فعال نبود در نسخه جدید فراهم شده است.بعضی از این گزینه ها عبارتند از:

- چاپ لیست گروه مشتریان

- چاپ لیست گروه کالا

- چاپ لیست گروه دفترچه تلفن

و...