نرم افزار حسابداری

درج شعار تبلیغاتی یا اخطار ...

درج شعارهای تبلیغاتی یا اخطار یا هرگونه عبارت دیگری در زیر گردش حساب مشتریان در هنگام چاپ نیز فراهم شد.برای این کار در منوی "سایر تنظیمات نرم افزار" گزینه "تنظیمات گردش حساب" عبارت مورد نظر را وارد می کنیم.