نرم افزار حسابداری

با توجه به اینکه من تخصص زیادی در حسابداری ندارم آیا می توان از حسابداری انبارداری چندسطحی فارسیکام به عنوان یک نرم افزار خرید و فروش ساده استفاده کرد و در عین حال در صورت نیاز گزارشات تخصصی حسابداری از ان گرفت؟

بلی،این نرم افزار دارای واسط کاربری بسیار ساده و روان می باشد و بصورت پیش فرض تمامی تنظیمات صدور اسناد حسابداری برای آن انجام شده و با صدور هرگونه فاکتور خرید و فروش و دریافت و پرداخت و... اسناد حسابداری استاندارد بصورت اتوماتیک صادر می شود و بر اساس این اسناد کلیه گزارشات مورد نیاز قابل استخراج است.